OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů - Kamerové systémy

U vstupu do budovy je umístěna informace o sledování prostor kamerovým systémem.

Pro tuto skutečnost je v podniku stanovena směrnice, která je k dispozici u správce kamerového systému (tel: +420 543 122 550, email: techman@hibrno.cz)

Případné další informace o provozování kamerového systému veřejnosti poskytuje správce kamerového systému v rozsahu sdělení:

  • identifikace správce (název, IČO, sídlo)
  • účelu zpracování
  • rozsahu zpracování a kategorií osobních údajů (obrazový záznam kamerového systému)
  • místa zpracování (adresy)
  • příjemce zpřístupněných údajů (orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení, popř. jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování např. pojišťovna apod.)
  • počtu kamer
  • doby uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování,
  • kontaktních údajů pro přijímání podnětů (např. jak, kdy a komu je možno podat podnět či stížnost).

Přejít na začátek stránky